خانه ¦ رزومه ¦ مقالات و کتب ¦ فایل های آموزشی ¦ وبلاگ ریاضی ¦ وبلاگ معلمی ¦ وبلاگ ادبی

٢٧ مهر ۱۳۸٥ -- دو خبر از خبرگزاری Milad News + احتمال فازی


الف) دو خبر از خبرگزاری Milad News...

۱) بالاخره انتظار ما بسر رسيد و آقا رامين عزيز وبلاگ برخال و طبيعت رو افتتاح و به انتشار اطلاعات ارزشمند خودش در زمينه فرکتال‌ها پرداخت... (توی رياضيات زيباست از يه چيز می‌تونيد مطمئن باشيد و اونهم اينکه اگر وبلاگی رو بطور خاص تو يادداشت‌هام معرفی کردم حتماً اون وبلاگ حرفی برای گفتن دارد. اين آقا رامين روی فرکتال‌ها بطور خاصی کار کرده و مطالبش کم‌کم به سطوح بالايی خواهد رسيد.)

۲) طبق آخرين نتايج بدست آمده از گوگل، با جستجوی کليدواژه «رياضيات» وبلاگ رياضيات زيباست و با جستجوی کليدواژه «نوشته‌های ادبی» وبلاگ ادبی‌ام ميلاد نوشته‌های من هر دو به عنوان اولين نتيجه در گوگل اعلام می‌شوند که اين دستاورد را مرهون لطف بازديدکنندگان محترم و انتقادات سازنده و بجای آنها از وبلاگ‌هايم می‌دانم و صد البته مراتب تشکر و سپاس خود را اعلام می‌دارم.
              «چون صبا افتان و خیزان می‌روم تا کوی دوست        وز رفیقان ره استمداد همت می‌کنم»
امیدوارم با ادامه یافتن ارشادات دوستان، روزی وبلاگ یک نگاه کشاف گستاخ را هم در کنار این وبلاگ‌ها ببینم.

***

ب) احتمال فازی

در پرداختن به این موضوع، این فرض را در نظر می‌گیرم که دوستان به تعاریف ابتدایی در نظریه احتمالات همانند امید ریاضی، احتمال یک پیشامد، تابع چگالی احتمال و ... آشنایی لازم را دارند.

بحث خود را با یک نگاه شهودی به احتمال فازی آغاز می‌کنم:

در نظریه احتمال غیرفازی، برای بدست آوردن احتمال رخدادن یک پیشامد -همان (P(A -آزمایشی تصادفی انجام می‌دهیم که عبارتست از: یک انتخاب تصادفی از یک فضای نمونه...
اما در نظریه احتمال فازی این انتخاب تصادفی از فضای نمونه‌ای انجام می‌شود که شامل عناصر و اعضایی است که هرکدام با درجه‌ای مخصوص ، متعلق به این فضا هستند.

(مثلاً در پرتاب یک تاس پیشامدهای ۱ و ۲ و .. و ۶ بطور یکسان و قطعی عضو فضای نمونه ما هستند و یا مثلاً پیشامدهای ۷ و ۸ و ... بطور قطعی و یکسان عضو فضای ما نیستند.
اما در یک فضای نمونه‌ای فازی این ۱ و ۲ و ... و ۶ بطور یکسان و همگون در فضای ما حضور ندارند بلکه با یک درجه عضویتی متعلق به این فضا هستند.
مثلاً ۱ با درجه عضویت ۱ بطور کامل متعلق به این فضاست و ۲ با درجه عضویت ۳/۱ و ۳ با درجه عضویت ۲/۱ و مثلاً ۷ با درجه عضویت ۰ اصلاً تعلقی به این فضا ندارد و الی آخر...)

بنابراین در احتمال فازی، تعبیر زیبایی برای (P(A بدست می‌آید که عبارتست از انتظار ما از اینکه آن عضوی که به تصادف انتخاب شده است تا چه حد دارای ویژگی آن فضای نمونه‌ای است. (به بیان فازی، درجه عضویتش در آن مجموعه چند است؟  )

در یادداشت بعدی با آوردن یک مثال به توضیحات بیشتر و ضمناً بیان ریاضیاتی روابط احتمال فازی خواهم پرداخت...
همراه باشید...

پيام هاي ديگران ()                                                  نوشته میلاد افشین منش | Milad Afshin Maneshکلیه حقوق این وبلاگ محفوظ و متعلق به میلاد افشین منش است