خانه ¦ رزومه ¦ مقالات و کتب ¦ فایل های آموزشی ¦ وبلاگ ریاضی ¦ وبلاگ معلمی ¦ وبلاگ ادبی

٢۳ شهریور ۱۳۸٤ -- يزد و سمينار سی و ششم رياضيات ايران...!

امروز ساعت ۸ صبح از ايستگاه راه‌آهن به منزل رسيدم و ساعت ۸:۱۰، صبحانه نخورده، درحالکه وسايلم در اتاق و دور و برم پخش بود، اين يادداشت را در صفحه کاغذی نوشتم که تا از حال و هوای اين چند روزه خارج نشده‌ام، چند سطری، شرح حال بنويسم...

از ديشب که با يکی از همراهان سمينار يزد، در مورد سمينار و کلاً جمع‌بندی و تحليل وقايع مختلف اين چند روزه صحبت‌هايی داشتم، تا الان، از حجم اطلاعاتی که در اين چند روزه و بخصوص اين چند ساعته بهم رسيده است، هنوز گيجم و خودم را در ميان اطلاعات گم کرده‌ام و ذهنم، ناخودآگاه، از ديشب و بطور جدی‌تر از امروز صبح، تلاشی ممتد را برای طبقه‌بندی و دسته‌بندی اطلاعات دريافتی آغاز کرده است...

بطوريکه دقيقاً نمی‌دانم که اولويت انديشيدن را به چه موضوعی اختصاص دهم؟ 

در مورد نکات علمی سمينار فکر کنم؟
يا به هدفگذاری‌ها و افراد هدفمند و عامل به فضيلت، در اين سمينار - بخصوص آقای دکتر بهزاد - بينديشم؟
يا به يادآوری رفتارهای اجتماعی مثبت و جالب توجه برخی حاضرين - همانند آقای دکتر صال مصلحيان در برابر استاد عبدالحسين مصحفی - بپردازم؟
يا به تحليل رفتارهای اجتماعی منفی برخی‌ها مشغول شوم - همانند بعضی برخوردها با خانم‌ها در يک محيط علمی که کاملاً دور از انتظار می‌باشد و يا برخی خود - جلواندازی تعدادی از دست‌اندرکاران سمينار در استفاده از امکانات که گاهاً به فراموشی حضور ميهمانان داخلی و خارجی می‌انجاميد؟
و يا به دنبال روشی برای کمک در هدفگذاری‌های دوستان و افراد اطرافم باشم؟
و يا طريقی برای تذکر موثر و ... بيابم (معذورم از بيان! و فقط اين مورد را نيز نگاشتم تا شايد اندکی از ابهامات ذهنی‌ام کاسته شود.)

هنوز در هاله‌ای از ابهام و گيجی به سر می‌برم و هنوز گيجم... هنوز ....

در اين ميان CDهايی هم خريده‌ام (انفجار رياضيات - شهر رياضيات - پلاتو - سرگرمی‌های رياضی) که بايد برای ديدن و سپس برنامه‌ريزی برای آنها وقتی تعيين کنم و علاوه بر آن مطالعه جدی کتابی که در سمينار بطور اتفاقی به چشمم خورد و از مسئول غرفه امانت گرفتم را در اولين فرصت آغاز کنم و آن کتابِ «خداوند بزرگ و من» اثر «موريس مترلينگ» است...

فقط اين را احساس کرده و می‌کنم که اين ۳ روزه، بمنزله يک جهش نسبتاً بلند علمی و بخصوص اجتماعی و نيز هدفگذاری برايم بود و پختگی اجتماعی قدرتمندی برايم بوقوع پيوست که به جرأت می‌گويم که ميلاد اکنون با ميلاد سه روز پيش، تفاوت‌های جدی دارد...

پيام هاي ديگران ()                                                  نوشته میلاد افشین منش | Milad Afshin Maneshکلیه حقوق این وبلاگ محفوظ و متعلق به میلاد افشین منش است