تدریس قدر مطلق

امروز پیش از شروع کلاس هایم به این فکر میکردم که "قدرمطلق" را چگونه تدریس کنم که سلسله مراتب مطالب رعایت شده و در عین حال پراکندگی و چند حالتی گرفتن موارد را به حداقل برسانم و الگوریتم سر راستی بدست اید.

به نکته ای در طی دوران تحصیل خودم رسیدم و آن اینکه اساتید ما در مورد تدریس حالت 5=|3-2x| می گفتند که برای حل، این معادله را در دو حالت بررسی می کنیم:

5=2x-3          یا             5-=2x-3

و بعد هر معادله را مستقلاً به جواب می رساندند و بعد اجتماع بین جوابها و تمام!

اما موقع تدریس حالت   5=|x+4|+|x-1|  می گفتند: ابتدا ریشه های درون قدرمطلق را در نظر گرفته و با توجه به آنها محور را به 3 بازه تقسیم می کنیم و برداشتن قدرمطلق با توجه به بازه ها و محاسبه معادله و ...

اینجا ممکنست برای دانشجو سوال پیش آید که حالت اولی با حالت دومی چه تفاوتی داشت که آنجا با تکرار عبارت داخل قدرمطلق، فقط 5 و 5-  را لحاظ کردیم اما اینجا چند حالتی گرفتیم؟

****

همانطور که می دانید حالت اول نیز مانند حالت دوم، چند حالتی شده است، اما روش تدریس انتخاب شده، آن را نشان نمی دهد.

برای آنکه چندگانگی رخ ندهد، به نظر من بهترست در تدریس حالت اول قدرمطلق نیز، بگوییم:

در   5=|3-2x| نیز ابتدا ریشه داخل قدرمطلق را در نظر می گیریم و سپس محور را به 2 بازه از روی عدد 1.5 تقسیم می کنیم و با برداشتن قدرمطلق، معادله را محاسبه کنیم.

اینکار به معنای واقعی آن نیز نزدیک تر است. چون در واقع دو ریشه این معادله، در دو سوی عدد 1.5 قرار دارد و تقارنی که در برخورد نمودار فوق الذکر با خط 5=y بوجود می آید، از روی خط x=1.5 می باشد.

اما اینکه 5=2x-3  و  5-=2x-3  معنای محاسبه ای قدرمطلق را صرفاً بیان می کند، و نه نمودار آن را. در واقع این متد در تدریس، ابتدا خط  y=2x-3  را در نظر گرفته و آن را در بالا و پایین محور  x ها با خطوط 5-=y  و  5=y  تقاطع می دهد و جواب ها را می یابد و سپس نمودار را درون قدرمطلق گذاشته و پاسخ را بیان می کند.

 

 

/ 4 نظر / 87 بازدید
شروین توکلی

سلام آقای افشین منش. عید قربان شما مبارککککککککک.[لبخند]

maryam

چ جالب..منم تدریس انجام میدم ولی نه نوع اینترنتی ..خیلی جالب بود..

یکی از دانش آموزان شما

سلام آقای افشین منش من که از این شکله و توضیحش هیچی نفهمیدم!

یکی از دانش آموزان شما

سلام آقای افشین منش من که از این شکله و توضیحش هیچی نفهمیدم!